Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic
PERFIL DEL CONTRACTANT (LICITACIONS ANTERIORS A ABRIL DE 2017)
Mancomunitat Penedès Garraf

Av. Cubelles, 88, 1r
08800 Vilanova i la Geltrú

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

Telèfon: 93 810 06 98
Fax: 93 815 46 76
Correu electrònic: info@mancomunitat.cat
Adreça web: www.mancomunitat.cat
 
 EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PLECS DE CLÀUSULES (ANT. ABRIL 2017)
 Accedir-hi
 LICITACIONS (ANT. ABRIL 2017)  ADJUDICACIONS (ANT. ABRIL 2017)
 Anuncis de licitació  Adjudicacions provisionals
 Procediments anul·lats  Adjudicacions definitives


En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, en aquesta web s’exposa la documentació i informació relativa a expedients de contractació de la Mancomunitat Penedès Garraf, conforme al precepte legal esmentat. Aquesta informació no substitueix l’oficial publicada en els diaris oficials. 

Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors