Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic

ANUNCI


Anunci d’aprovació inicial del Projecte d’obres de Reforma i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD)

El Ple de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2017, va prendre els següents acords:
 
Primer: Aprovar inicialment el Projecte d’obres de Reforma i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) per a la millora de les condicions dels animals, elaborat per l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació el Sr. Carles Ventura, amb número de col·legiat 13891, per un pressupost d’execució material de les obres de 98.817,95 euros, més l’IVA corresponent, en el benentès que si durant el període d’informació pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense necessitat de posterior acord.

Segon: SOTMETRE l’esmentat projecte al tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies mitjançant la publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web de la Mancomunitat per la presentació d’al·legacions.
 
El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.
 
Vilanova i la Geltrú, 10 de juliol de 2017
 
Rosa Huguet i Sugranyes
Presidenta
 
Documentació relacionada amb el projecte:

 

 

Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - Avís Legal - Protecció de Dades | www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors