Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic
ÒRGANS DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF
(Article 6 dels Estatuts)

El Govern i administració de la Mancomunitat Penedès-Garraf estarà a càrrec dels següents òrgans:
- El Ple de la Mancomunitat.
- La Presidència.

El Ple de la Mancomunitat podrà crear, mitjançant acord, una Comissió de Govern amb les competències que li siguin delegades pels òrgans de Govern, que en cap cas, podran ésser les que siguin indelegables.

La Comissió de Govern serà nomenada per la Presidència, a proposta del Ple de la Mancomunitat.

El Ple de la Mancomunitat (Article 7 dels Estatuts) estarà format pels vocals escollits pels respectius Ajuntaments dels municipis mancomunats.

Cadascun dels municipis mancomunats comptarà amb un vocal, que serà escollit pels respectius Plens per majoria absoluta, d´entre els Regidors de la Corporació.

Cada vocal representant d´una Corporació comptarà amb un nombre de vots proporcional al nombre d´habitants del seu municipi, amb la següent proporció:
 

Fins a 3.000 habitants

1 vot

de 3.001 a 7.000 habitants

2 vots

de 7.001 a 12.000 habitants

3 vots

de 12.001 a 18.000 habitants

4 vots

de 18.001 a 25.000 habitants

5 vots

de 25.001 a 32.000 habitants

6 vots

de 32.001 a 40.000 habitants

7 vots

de 40.001 en amunt

8 vots

per cada 10.000 habitants o fracció

1 vot més

 
El nomenament dels vocals coincidirà amb el de les seves respectives Corporacions.

S’estableix un organigrama polític i de gestió de la Mancomunitat Penedès-Garraf, amb les diferents Àrees que les conformen. Les Àrees són les següents, amb les denominacions que s’esmenten i els serveis que la composen:

Àrea de Presidència: Gabinet de Presidència, Comunicació i Pla de Drogues de l’Alt Penedès.

Àrea de Serveis Centrals: Secretaria i Serveis Jurídics, Recursos Humans, Compres i contractació i Hisenda.

Àrea de Gestió de Residus Urbans: Recollida de residus sòlids urbans, Plantes de tractament d’envasos i de compostatge, Transferència als abocadors de residus, Deixalleries i Servei d’Educació Ambiental.

Àrea de Laboratori: Laboratori i Seguretat Alimentària.

Àrea de Portada d’aigües: Portada d’aigües en alta.

Àrea del CAAD: Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD).

Àrea de Sanejament: Sanejament d’Aigües residuals i Depuradores.

Àrea d’Iniciatives Econòmiques: Creació d’empreses i foment de l’emprenedoria i Observatoris de desenvolupament econòmic local.


REPRESENTANTS I CÀRRECS PER A LA LEGISLATURA 2015 - 2019

Presidenta
Rosa Huguet Sugranyes - Canyelles

Membres del Ple (representants dels Ajuntaments)

Presidenta: 
Rosa Huguet Sugranyes - Canyelles
Lluís Carsí Farigola - Avinyonet del Penedès
Miguel Delgado Almansa - Castellet i la Gornal
Xavier Ramos Pujol - Castellví de la Marca
Josep Mª Hugué Oliva - Cubelles
Santi Soler Vives - El Pla del Penedès
Lluís Ortega Rey - Font-Rubí
Lluís Valls Comas - Gelida
Jordi Capellades Palau - La Granada
Agustí Vallverdú Gil - Les Cabanyes
Servand Casas Mateo - Mediona
Lucas Ramírez Búrdalo - Olèrdola
Pedro Juan Juan - Olesa de Bonesvalls
Marta Verdejo Sánchez - Olivella
Montse Mascaró Gras - Pacs del Penedès
Juan de Dios Ríos Crespi - Pontons
David Masdeu Baqués - Puigdàlber
Raül Casado Ruiz - Sant Cugat Sesgarrigues
Jordi Planas Mas - Sant Llorenç d´Hortons
Josep Olivella Almirall - Sant Martí Sarroca
Abigail Garrido Tinta - Sant Pere de Ribes
Rosa Mª Esteve Nadal - Sant Pere de Riudebitlles
Pol Pagès Pont - Sant Quintí de Mediona
Josep Maria Ribas Ferrer - Sant Sadurní d´Anoia
Jordi Rius Cosialls - Santa Fe del Penedès
Imma Ferret Raventós - Santa Margarida i els Monjos
Ferran Ignasi Llombart Guilabert - Sitges
Pere Pons Vendrell - Subirats
Víctor Climent Albert - Torrelavit
Sira Carbó Cabeza - Torrelles de Foix
Aureli Ruiz Milà - Vilafranca del Penedès
Neus Lloveras Massana - Vilanova i la Geltrú
Francesc X. Edo Vargas - Vilobí del Penedès
 
Membres de la Comissió de Govern

Presidenta: 
Rosa Huguet Sugranyes - Canyelles
Miguel Delgado Almansa - Castellet i la Gornal
Xavier Ramos Pujol - Castellví de la Marca
Marta Verdejo Sánchez - Olivella
Abigail Garrido Tinta - Sant Pere de Ribes
Aureli Ruiz Milà - Vilafranca del Penedès
Neus Lloveras Massana - Vilanova i la Geltrú

 
Cadascuna de les Àrees té un vicepresident o vicepresidenta amb delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels assumptes de la seva àrea d’actuació:
 
Vicepresident de l’Àrea de Serveis Centrals: Aureli Ruiz Milà - Vilafranca del Penedès.

Vicepresident de l’Àrea de Residus Sòlids Urbans: Miguel Delgado Almansa - Castellet i la Gornal.
 
Vicepresidenta de l’Àrea de Laboratori: Abigail Garrido Tinta - Sant Pere de Ribes.

Vicepresidenta de l’Àrea de Portada d’Aigües: Neus Lloveras Massana - Vilanova i la Geltrú.

Vicepresident de l’Àrea del CAAD: Marta Verdejo Sánchez - Olivella.

Vicepresident de l’Àrea de Sanejament: Xavier Ramos Pujol - Castellví de la Marca.

L’Àrea de Presidència i el Servei d’Iniciatives Econòmiques, queden adscrites a la Presidència de la Mancomunitat.

 

Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - Avís Legal - Protecció de Dades | www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors