Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic

EL PROBLEMA DELS RESIDUS I LA SEVA GESTIÓ A LA MANCOMUNITAT
 
Les deixalles que generem diàriament a casa han estat elaborades a partir de matèries primeres extretes de la natura: fusta, petroli, minerals, aigua... Aquestes tendeixen a esgotar-se, provocant el deteriorament del medi ambient. Si reciclem aquestes deixalles, podran tenir valor de nou, alhora que s´allarga el cicle de vida dels materials i es redueixen els impactes ambientals i paisatgístics. La gran quantitat de residus que generem (en volum, pes i toxicitat) dificulta trobar espais on dipositar-los i dóna lloc a nombrosos problemes de salut i de medi ambient.

La Mancomunitat Penedès Garraf ha apostat des del seu inici per una gestió que prioritzés la minimització dels residus i que fomentés el reciclatge, per tal de disminuir progressivament els residus que hem de portar a l´abocador. Per poder transmetre aquestes fites a la població, la Mancomunitat va crear l´any 1994 el Servei d´Educació Ambiental.

EL SERVEI D´EDUCACIÓ AMBIENTAL

Adreça Ctra. N-340a, km 1.280,5 
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon
 93 810 06 98 Opció 7
E-mail
Web
Facebook
Google Maps https://goo.gl/maps/Sjv2NbUDE3k

 

La gestió sostenible dels residus es basa fonamentalment en la participació ciutadana, ja que aquesta requereix la correcta separació en origen (a casa) dels diferents residus i la utilització de la deixalleria. La conscienciació ciutadana i l´educació ambiental són, doncs, un eix bàsic en l´adequat funcionament del model de recollida.

La reducció dels residus en la vida quotidiana, la participació activa dels ciutadans en les diferents recollides selectives,la reutilització, l´estalvi de recursos naturals i la protecció del medi ambient conformen la temàtica entorn la qual giren les nombroses actuacions desenvolupades específicament pel Servei d´Educació Ambiental de la Mancomunitat. Així, es disposa de diferents tipus de recursos i activitats que informen i sensibilitzen envers els residus: transformar restes de menjar en un adob per a les plantes, convertir l´oli usat en sabó, donar vida a un envàs de iogurt... són petits gestos que ens introdueixen en una actitud activa davant aquesta problemàtica.

El Servei d´Educació Ambiental dirigeix les seves actuacions a centres d´ensenyament, a centres de formació, a entitats, a ajuntaments i a la població en general, realitzant des de tallers i xerrades per a escolars i adults fins a campanyes de sensibilització o d´implantació de la recollida selectiva als municipis.

QUÈ OFERIM?

La Mancomunitat Penedès Garraf organitza i coordina per als ajuntaments adherits: xerrades, tallers, jornades,  campanyes de foment de les recollides selectives, campanyes de reducció de residus, campanyes de compostatge casolà, assessorament per a la millora de la gestió local dels residus, entre altres. El servei també col·labora en esdeveniments i festes populars organitzades pels ajuntaments.
Per als centres d´ensenyament, entitats i ajuntaments oferim un seguit d´activitats d´educació ambiental monitoritzades que podeu trobar recollides a la Guia de Recursos d´Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf, amb una descripció de l´activitat i el material necessari. 

Podeu consultar la Guia a www.serveiambiental.cat.

I per seguir l´activitat quotidiana del Servei i saber més sobre la gestió de Residus, podeu seguir la Pàgina Oficial de Facebookwww.facebok.com/serveiambiental

Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - Avís Legal - Protecció de Dades | www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors