Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic

PLANTA DE SELECCIÓ
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La Mancomunitat Penedès Garraf és membre d’ASPLARSEM, Associació de Plantes de Selecció d’Envasos Domèstics provinent de la recollida selectiva municipal.

Adreça
Camí de la Pedrera s/n
08720 Vilafranca del Penedès
COM ARRIBAR DESCARREGA´T EL PLÀNOL

Telf.  93 810 06 98 Opció 4
Google Maps https://goo.gl/maps/f3Vj58YW7kw

La capacitat de selecció d´envasos de la Planta de Triatge de Vilafranca del Penedès és de 4 tones/hora.

L´espai total ocupat per la planta de selecció és d´uns 15.000 m2:

· Nau de recepció d´envasos : aquesta nau de recepció disposa d´una fossa de 600 m3 per a la recepció d´envasos procedents de la recollida selectiva.  

· Edifici de serveis generals: consta de tres plantes.

· Nau de transvassament i magatzem de material recuperat : a més de la zona destinada a transferència i magatzem de material recuperat hi ha la cabina de selecció principal, amb dues línies de selecció, així com tota la maquinària destinada al condicionament dels materials recuperats i les cintes transportadores que alimenten el compactador de transferència.

· Nau del tromel i de la selecció prèvia: nau de selecció parabòlica on hi ha instal·lat el tromel i la cabina de triatge previ.

· Nau del compactador de rebuig: també de secció parabòlica com l´anterior, en aquesta nau és on hi ha instal·lat el compactador de transferència.


ESQUEMA OPERATIU DE LA PLANTA DE SELECCIÓ

ETAPA

FASE OPERATIVA

RECEPCIÓ I CONTROL

Identificació dels vehicles de recollida, pesada i control del tipus de material que transporten i descàrrega en nau de recepció i/o transferència

ALIMENTACIÓ LÍNIA DE SELECCIÓ

Amb el pont grua equipat amb cullera bivalva o la pala carregadora, el material a seleccionar és descarregat a la tremuja del transportador de plaques, que alimenta la línia de triatge previ.

SELECCIÓ PRÈVIA

A la cabina de triatge previ, es retiren els voluminosos i es recupera el paper i cartró, la ferralla voluminosa i el vidre.

OBRIDOR DE BOSSES

Els materials que continuen el circuit passen a través d´un obridor de bosses per facilitar la separació granulomètrica del material.

SEPARACIÓ GRANULOMÈTRICA

Els materials passen a través d´un tromel de doble malla, i se n´obtenen tres fraccions diferenciades. La fracció de materials fins (que passen per la malla de 60 mm) és conduïda al compactador de rebuig. La fracció de materials mitjans (que no passen per la malla de 60, però sí que ho fan per la malla de 120) es condueix a la línia de selecció de la fracció mitjana. La fracció de materials grans (que no passen per la malla de 120) es condueix a la línia de selecció de la fracció gran.

SELECCIÓ PRINCIPAL

Les dues fraccions anteriors (mitjana i gran) passen a la cabina de selecció principal, on hi ha dues línies de selecció, en les quals s´extreuen manualment els diferents productes: polietilè d´alta densitat, PET, brick, paper-cartró, plàstic film, etc., els metalls fèrrics es separen mitjançant el separador electromagnètic i els no fèrrics amb un separador inductiu per corrents de Foucault.

CONDICIONAMENT DELS MATERIALS SELECCIONATS

Els materials seleccionats manualment són recollits en unes sitges que descarreguen automàticament a la cinta transportadora que alimenta a la premsa per fer bales del material; els materials fèrrics i no fèrrics són premsats en l´altra premsa específica per a aquest tipus de materials. A continuació els materials premsats són estibats en el magatzem per a la seva expedició als recuperadors.

EXPEDICIÓ DEL REBUIG

Tot el material que va a parar al compactador es premsa i forma una massa de rebuig que es carrega automàticament a l´interior d´un vehicle semiremolc especial, dotat amb un sistema de pis mòbil, que transporta el residu a un centre d´eliminació degudament autoritzat. El compactador recull els fluxes de rebuig següents: fracció fina procedent del tròmel, els rebuigs de la fracció mitjana i gran provinents de la cabina de selecció principal.

 
Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - Avís Legal - Protecció de Dades | www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors