Posicionamiento web y Alta en buscadores
Diumenge, 24 de Març de 2019
Portada
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web
Presentació
Municipis membres
Òrgans de Govern
Presidència
Notícies i agenda
Anuncis
Actes de Ple i acords
Pressupostos i Plantilles
Comptes Generals
Ordenances Fiscals
Estatuts i Reglaments
Informe de la Sindicatura. Comptes 2012
Ofertes de treball
Tràmits
Tauler d´anuncis
Seu Electrònica
Portal de transparència
e-Factura
Perfil del contractant
CAAD Penedès
Presentació
SAFAD
Servei de recollida
Planta de compostatge
Planta de selecció
Deixalleries
Educació Ambiental
Servei de Sanejament
Sistemes gestionats
Ajuntaments
Permí­s Abocament
Iniciatives Econòmiques
Servei de Laboratori
Taxes del Servei
Seguretat Alimentària Municipal (SAM)
Introducció i antecedents
Xarxa Abastament
Fases de les actuacions
Ampliació de la xarxa
Poblacions beneficiàries
Plànol de la xarxa
Servei Tècnic

L´aigua a les comarques de l´Alt Penedès i el Garraf

Els municipis de les comarques de l´Alt Penedès i el Garraf patien, des de feia temps, importants mancances en el servei de subministrament d´aigua potable. Els recursos d´aigua de què disposaven s´obtenien de pous o mines d´aqüífers sovint sobreexplotats. Eren recursos molt variables segons el règim de precipitacions i vulnerables a causa de la contaminació i l´augment del procés de salinització. Com a conseqüència d´això, la qualitat de l´aigua era baixa, sobretot a la franja costanera on la salinitat de molt pous superava els 10 g per litre. El problema del subministrament d´aigua s´accentuava els mesos d´estiu per l´increment de població estacional i turística.


Antecedents

1981. Constituciò de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, iniciativa de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sitges i Sant Sadurní d´Anoia. Una de les finalitats és la solució del problema de l´aigua a les dues comarques.

1986. Sol.licitud del Ple de la Mancomunitat de la concessió de l´abastament conjunt dels municipis de la Mancomunitat, amb un cabdal de 230 l/s, procedents de la Planta Potabilitzadora d´Abrera, atesa la Resolució de 17 de gener de 1986 de la Direcció General d´obres Hidràuliques per la qual fa pública la concessió atorgada a la Corporació Metropolitana de Barcelona d´aigües públiques superficials del riu LLobregat, amb presa al terme municipal d´Abrera.

1989. Se signa un conveni entre Junta d´Aigües i La Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf pel qual la Mancomunitat redactarà el Projecte i la Junta d´Aigües contractarà les obres d´execucció, posant la Mancomunitat a disposició els terrenys i servituds, essent l´obra finançada en un 50% Junta d´aigües i 50% la Mancomunitat.

1990. Aprovació de la Llei 4/1990 pel Parlament de Catalunya en la qual es considera per LLei la xarxa Penedès-Garraf, com a xarxa secundària.

1992. Se signa el conveni de cooperació entre Junta d´Aigües i Aigües Ter LLobregat (ATLL) pel qual ATLL s´encarrega de la gestió de l´abastament en alta a les poblacions de l´àmbit de l´entorn de Barcelona.

1996. Gestió d´Infraestructures, SA (GISA), s´encarrega de l´execució de les obres per mandat del Govern de la Generalitat de 28 de desembre de 1995.

1996. Inici de l´execucció de les obres de l´artèria principal des del dipòsit de Masquefa al dipòsit del Garraf.


1997.
Signatura del Conveni de Cooperació amb ATLL com a conseqüència del que es va signar amb la Junta d´Aigües.

1998. Inici de l´execucció de les obres dels Ramals Alt Penedès I, II i Ramals Costa.

2002. Finalització de les obres referenciades.

2002. Previsió de l´inici de l´execucció de les obres de l´ampliació de la xarxa.

Extranet
Fer web d'inici
Afegir a favorits
Disseny web

Mancomunitat Penedès|Garraf

Telèfon: 93 810 06 98 - Fax 93 815 46 76 - Avís Legal - Protecció de Dades | www.mancomunitat.cat - info@mancomunitat.cat
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionament web en buscadors